X Dzień Judaizmu

w Kościele Katolickim w Polsce

(Kraków)

"Tylko Bóg może nas wyzwolić"


organizowany przez
Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu
Papieskiej Akademii Teologicznej
oraz Ojców Franciszkanów
przy współudziale
Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie

 

14 stycznia 2007 (niedziela)

11.00 - Śladami judaizmu na krakowskim Kazimierzu

prowadzi przewodniczący Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie, p. Tadeusz Jakubowicz (spotkanie pod synagogą Kupa na ul. Miodowa 27)

 


17 stycznia 2007 (środa)

15.30 - Nabożeństwo Słowa Bożego

pod przewodnictwem ks. kardynała Stanisława Dziwisza (bazylika oo. franciszkanów, pl. Wszystkich Świętych 5)

16.30 - "Niech będzie wywyższone i uświęcone Jego wielkie imię ".

o życiu z Bogiem w judaiźmie będą rozmawiać:

dr Zofia Radzikowska

i

dr Marek Kita

(Papieska Akademia Teologiczna - ul. Franciszkańska 1, sala 120, I p.)

 


 
 
 
 
 
 
 

Last updated: 16-I-2007.